WYSTAWCY 2018
PATRONAT HONOROWY
Rig
WSPó?PRACA
Simp
Corporation Poland
Cetop
PATRONAT MEDIALNY
Magazyn Przemys?owy
Nap?dy i Sterowanie
WDG
Aktualno?ci Targowe
SUR
PiKI
Staleo
zrobotyzowany.pl
STAL
Utrzymanie Ruchu
Transport