Informacje na temat akredytacji

Szanowni Państwo

Rozpocz?li?my proces przyznawania akredytacji na XII Mi?dzynarodowe targi Hydrauliki, Pneumatyki i Mechatroniki HaPeS 2018. B?dzie nam bardzo mi?o je?li zechcecie Państwo by? cz??ci? tego wyj?tkowego wydarzenia.

Bardzo prosimy o zapoznanie si? z formularzem akredytacyjnym, który mo?ecie Państwo pobra? poni?ej. Na wype?nione zg?oszenia czekamy pod adresem?katarzyna.szczytowska@bbmexpo.pl.

W ramach uzyskanej akredytacji b?dziecie mie? Państwo mo?liwo?? uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach Targów, bez uprzedniej rejestracji i op?at. Decyzje o przyznanych akredytacjach otrzymacie Państwo na miesi?c przed planowan? imprez?.

W razie wszelkich pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem ?katarzyna.szczytowska@bbmexpo.pl, ?nr. tel. 531 410 310.

Zapraszamy!

Do pobrania
HAPES 2018: Formularz akredytacyjny