Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest zawarcie umowy, czyli przes?anie podpisanej UMOWY ZG?OSZENIA UDZIA?U.

Do pobrania
Umowa zg?oszenia udzia?u i regulamin targów
Karty techniczne
Oferta reklamy dodatkowej
Karta informacyjna
Zamówienie spr??onego powietrza
Karta zg?oszenia do Konkursu PRODUKT HaPeS 2018
Inne
Informacje o spedytorach
Informacje o firmach wykonuj?cych podwieszenia