G?ówna tematyka targów

? Automatyzacja produkcji i procesów
? Innowacyjne technologie
? Zintegrowane procesy przemys?owe oraz systemy informatyczne
? Wytwarzanie energii ze ?róde? konwencjonalnych i odnawialnych oraz przesy? energii
? Prace badawczo-rozwojowe i transfer technologii
? Nap?dy hybrydowe i elektryczne
? Dostawy komponentów do produkcji oraz systemów dla przemys?u
? Transformatory, cewki i silniki elektryczne
? Nap?dy i technologia p?ynów
? Technologie pró?niowe i spr??onego powietrza
? KNOW-HOW, PATENTY, LICENCJE